Regulamin

Regulamin Ligi Kolarskiej 2022

 1. Liga Kolarska (LK) to ranking kolarzy szosowych startujących w zawodach zaliczanych do cyklu. Adresowana jest do wszystkich miłośników kolarstwa, a celem Ligi Kolarskiej jest wyłonienie najlepszych kolarzy startujących w zawodach zaliczanych do cyklu.

 1. Organizator

Sklep Rowerowy Ostre Koło
38-300 Gorlice
ul. Bardiowska 1A
mail: ligakolarska@gmail.com

 1. Zawody zaliczane do cyklu

s.w.- start wspólny

30.04.2022 VRL Karpatský Kurier – s.w.
03.05.2022 Klasyk Beskidzki – s.w.
27.08.2022 Karpacki Wyścig Kurierów dla amatorów – s.w.

 1. Zasady punktacji

 1. Punkty w przyznawane będą za miejsca zajęte w kategorii open (w kategorii generalnej w wyścigu etapowym) na zawodach zgłoszonych do kalendarza LK. Osobno punktują mężczyźni i kobiety.
 2. Zawodnicy są klasyfikowani w LK automatycznie biorąc udział w zawodach. Nie ma potrzeby zapisywania się osobno do LK.
 3. Zawodnicy mogą startować w dowolnej ilości zawodów znajdujących się w kalendarzu, lecz do końcowej klasyfikacji każdego zawodnika zaliczone będą jego 3 najwyżej punktowane zawody.
 4. Zawodnicy otrzymywać będą punkty w zależności od zajętego miejsca w zawodach.
 5. Na zawodach podczas których rozgrywane są dwa/trzy dystanse, do klasyfikacji generalnej zaliczany jest dystans najdłuższy
Miejsce Kobiety Mężczyźni
 

 

Start wspólny Start wspólny
1 100 100
2 80 80
3 60 60
4 50 50
5 40 45
6 36 40
7 32 36
8 28 32
9 24 29
10 20 26
11 16 24
12 12 22
13 10 20
14 8 18
15 6 16
16 5 15
17 4 14
18 3 13
19 2 12
20 1 11
21 10
22 9
23 8
24 7
25 6
26 5
27 4
28 3
29 2
30 1
 1. Nagrody

Open Kobiety i Mężczyźni:
Dyplomy 1 – 3 – puchary + nagrody rzeczowe (wartość 500+300+200 zł)

 

W przypadku posiadania tej samej ilości punktów w kategorii open, o kolejności decyduje:

 1. najwyższe punktowane miejsce w sezonie
 2. bilans bezpośrednich występów między zainteresowanymi zawodnikami

UWAGA: Wyniki końcowe zostaną opublikowane najpóźniej do 7 dni od rozegrania ostatnich zawodów z kalendarza Ligi Kolarskiej. Odbiór nagród nastąpi podczas zawodów Klasyk Beskidzki w sezonie 2023. W wypadku nieobecności nagrody prześlemy pocztą.

Zobacz Liste Zawodow