Regulamin

Regulamin Ligi Kolarskiej 2018

 1. Liga Kolarska (LK) to ranking kolarzy szosowych startujących w zawodach na terenie Polski południowej. Adresowana jest do wszystkich miłośników kolarstwa, a celem Ligi Kolarskiej jest wyłonienie najlepszych kolarzy startujących w zawodach zaliczanych do cyklu.

 1. Organizator

Sklep Rowerowy Ostre Koło
38-300 Gorlice
ul. Kościuszki 32

mail: ligakolarska@gmail.com

 1. Zawody zaliczane do cyklu

s.w.- start wspólny
c.- czasówka
k.- kryterium

01.05 Klasyk Beskidzki – s.w.
13.05 Podhale Tour – s.w.
19.05 Gorlickie Kryterium Kolarskie – k.
26.05 Majka Days – c.
27.05 Majka Days (dystans: krótki, średni, długi) – s.w.
17.06 Podhale Tour – s.w.
08.07 Podhale Tour – s.w.
28.07 Przełomy Wisłoka Road Maraton – s.w.
29.07 Przełomy Wisłoka Road Maraton – c.
15.08 Czasówka Jakich Mało – c.
19.08 Łańcucki Klasyk Szosowy – s.w.
15.09 Heboj na Przehybę – s.w.
23.09 Podhale Tour – c.
23.09 Piekło Południa – s.w.
30.09 Dębicka Czasówka – c.

 1. Zasady punktacji

 1. Punkty w przyznawane będą za miejsca zajęte w kategorii open (w kategorii generalnej w wyścigu etapowym) na zawodach zgłoszonych do kalendarza LK. Osobno punktują mężczyźni i kobiety.
 2. Zawodnicy są klasyfikowani w LK automatycznie biorąc udział w zawodach. Nie ma potrzeby zapisywania się osobno do LK.
 3. Zawodnicy mogą startować w dowolnej ilości zawodów znajdujących się w kalendarzu, lecz do końcowej klasyfikacji każdego zawodnika zaliczone będzie jego 7 najwyżej punktowanych zawodów.
 4. Zawodnicy otrzymywać będą punkty w zależności od zajętego miejsca w zawodach.
 5. Na zawodach podczas których rozgrywany jest jeden dystans, będzie on zawsze traktowany jako dystans długi. Na zawodach z dwoma dystansami: długi i średni. Na zawodach z trzema dystansami: długi, średni i krótki.
 6. Na zawodach podczas których będą rozgrywane wyścigi na różnych dystansach, punktują wszystkie dystanse:
 • dystans długi 100% x punkty z tabeli poniżej
 • dystans średni 60% x punkty z tabeli poniżej (punktuje 15 kobiet i 25 mężczyzn)
 • dystans krótki 40% x punkty z tabeli poniżej (punktuje 10 kobiet i 20 mężczyzn)

Miejsce Kobiety Mężczyźni
Czasówka,

Kryterium

Start wspólny Czasówka,

Kryterium

Start wspólny
1 50 100 50 100
2 40 80 40 80
3 30 60 30 60
4 25 50 25 50
5 20 40 22 45
6 18 36 20 40
7 16 32 18 36
8 14 28 16 32
9 12 24 14 29
10 10 20 13 26
11 8 16 12 24
12 6 12 11 22
13 5 10 10 20
14 4 8 9 18
15 3 6 8 16
16  3 5 8 15
17  2 4 7 14
18  2 3 7 13
19  1 2 6 12
20  1 1 6 11
21 5 10
22 5 9
23 4 8
24 4 7
25 3 6
26 3 5
27 2 4
28 2 3
29 1 2
30 1 1
 1. Nagrody

Open Kobiety i Mężczyźni:
Dyplomy 1 – 3 – puchary + nagrody rzeczowe (wartość 200+150+100 zł)

 

W przypadku posiadania tej samej ilości punktów w kategorii open, o kolejności decyduje:

 1. najwyższe punktowane miejsce w sezonie
 2. bilans bezpośrednich występów między zainteresowanymi zawodnikami

UWAGA: Wyniki końcowe zostaną opublikowane najpóźniej do 7 dni od rozegrania ostatnich zawodów z kalendarza Ligi Kolarskiej. Odbiór nagród nastąpi podczas zawodów Klasyk Beskidzki w sezonie 2019. W wypadku nieobecności nagrody prześlemy pocztą.

Zobacz Liste Zawodow